preloader

Sağlık Ekonomisi, Stratejik Plan ve Politika Oluşturma Çalışmaları

element element element element
img

Sağlık Ekonomisi, Stratejik Plan ve Politika Oluşturma Çalışmaları

Meme kanseri taramalarında kullanılan mamografinin hastalık maaliyet etkinlik analizi. T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanlığı, Proje yöneticisi, 2007.

Nationalissueseffectingparentaleducation: Costbenefitanalysis of parentaleducationprogrammes, 2007, UNICEF, uzman danışman

Meme kanseri taramalarında kullanılan mamografinin hastalık maaliyet etkinlik analizi. T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanlığı, Proje yöneticisi, 2007.

Mide ve serviks kanserinde erken tanı yöntemlerinin maaliyet etkinlik ve etkililik analizleri. T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanlığı, kodirektor, 2008.

Ulusal Kanser Enstitüsü Oluşumu Projesi; TC Sağlık Bakanlığı, Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, TEPAV 2008, Bilim kurulu üyesi, uzman araştırmacı

Türkiye’de ve dünyada sağlık ve tıp eğitimi, TC Sağlık Bakanlığı, Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü-Dünya Bankası, Proje yürütücüsü, 2010

Tütün Bağımlılığının Tedavisine Yönelik Uygulanan Yöntemlerin Maliyet Etkinlik Analizi, T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanlığı, kodirektor, 2010-2013

Türkiye’ de meme kanserinde mamografi ve ultrasonagrafinin ekonomik ve maliyet etkililik analizi, Araştırmacı Ankara Üniversitesi, BAP, 2010-2014 proje no: 10B3330006

Ankara Üniversitesi'nde Nitelikli Araştırma Projesi Potansiyeli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi   - TUBİTAK-1000 -114K506 Araştırmacı 2014-2017

The ECA Validationgroup (ECA´sProcessValidationGoodPractice Guide) 2018-

The ECA PharmaceuticalMicrobiologyWorkingGroup 2018-

The International ConsortiumforPersonalisedMedicine (ICPerMed) -Turkeyexpert 2018-

TC Sağlık Bakanlığı ULUSAL BESLENME KONSEYİ, Süt- Yoğurt Bilim Komisyonu 2019-

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) Gıda Arz Güvenliği Çalışma Grubu 2020

TUSSIDE -Test ve Uygulama Amaçlı Tıbbi Deney Süreçlerinin İyileştirilmesi Odak Grup- 2020

TUSSIDE -Akıllı Yaşam ve Sağlık Odak grup – 2020

NAYKH (M/NAFLD) Çalıştayı odak gruplar-tedavi ve maliyet analizi 2020 (Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği)