preloader
element element element element
img

Anemi

Anemi, kırmızı kan hücre sayısı, hemoglobin, hematokrit seviyesinde düşüşle karakterize, sıklıkla rastlanan sağlık problemlerinden biridir.

Anemi Türleri

Mikrositik Anemi: Demir eksikliği, talasemi ve kronik hastalık nedenli anemi başlıca nedenleri arasındadır. Teşhis için serum demir, total demir bağlama kapasitesi/transferrin, ferritin, transferrin doygunluğu ölçülmelidir.

Makrositik Anemi: B12 veya folat eksikliği, aşırı alkol alımı,HIV, hipotroidizm, bariyatrik ameliyatlar, karaciğer hastalıkları makrositik aneminin nedeni olabilmektedir.

Hemolitik Anemi: Kırmızı kan hücrelerinin yaşam döngüsünün kısalması yani hücrelerin prematüryıkımdir. Orak hücreli anemi, talasemi, enzomapatiler veya ilaç kullanımı nedeniyle meydana gelebilmektedir.

Kimler anemi riski altındadır?

  • Yoğun fiziksel aktivite yapan bireyler
  • Hamileler
  • Yaşlılar
  • Kadınlar
  • Mide ameliyatı geçiren bireyler

Ölçülen biyokimyasal parametreler

Tam Kan Sayımı, Demir, Demir Bağlama Kapasitesi, TransferrinSaturasyonu, Hemoglobin Elektroforezi, Ferritin, Vitamin B12, Folat, Eritropoietin

Serum Demir DüzeyiKandaki demir düzeyini gösterir.
FerritinDemiri depolayan proteindir. Depo demir düzeylerini gösterir.
Transferrin

Demiri bağlayıp vücutta taşınmasını sağlayan temel proteindir. Demir eksikliğine bağlı olarak daha fazla demiri bağlayabilmek için vücutta artar.

Aynı zamanda enfeksiyonlarda ve bazı hastalıklarda düzeyi artabilir. Akut faz reaktanlarındandır.

Demir Bağlama Kapasitesi=TransferrinSaturasyonuVücuttaki serum demir düzeyinin yüzde olarak transferrin taşıyıcı proteinini doyurabilme kapasitesi olarak hesaplanan demir eksikliği anemisi testlerinden biridir.
B12, Folik Asit (Folat=B9)Eksikliklerinde makrositik anemi adı verilen anemi türüne sebep olan B vitaminleridir.
Tam Kan Sayımı

Lökositlerin sayısı (WBC),eritrositlerin sayısı (RBC),hemoglobin (Hgb),hematokrit (Hct), ortalama kan hücresi hacmi (MCV), kan hücresinde ortalama hemoglobin (MCH),

ortalama kan hücresi hemoglobin konsantrasyonu (MCHC),trombosit sayımı ve hacmi gibi kan profilinin değerlendirildiği kişinin genel sağlık durumu ve hastalıkları ile ilişkili fikir veren bir kan testidir.

EritropoietinEritrosit (alyuvar) üretimi için salgılanan bir hormondur. Temel olarak böbrekten salgılanın kemik iliğini uyararak eritrosit üretimini destekler. Esas olarak kandaki oksijen seviyelerine yanıt olarak düzenlenir.