preloader

Hakkında

element element element element

Hakkında

Prof. Dr Nuray Yazıhan; Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi (AUTF), İç Hastalıkları AD, Fizyopatoloji BD başkanı, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası Gıda Metabolizma ve Klinik Beslenme AD başkanı ve kurucu (2017-) öğretim üyesidir.

 • Bağışıklık sistemi-immunoloji
 • Klinik beslenme ve Metabolizma
 • Kanser ve bağışıklık sistemi
 • Nörolojik bozukluklar, neuroenflamasyon, beyin kimyası
 • Kronik hastalıklarda beslenme
 • Sağlık ekonomisi
 • Matematik modelleme
 • Bütüncül Tıp
 • Fonksiyonel Tıp
 • İntegratif Tıp
 • Sağlıklı yaşam rutinleri: Nefes, meditasyon, qi gong,
 • Ayurvedik Tıp
 • Fonksiyonel gıdalar
 • Egzersiz fizyolojisi, solunum ve metabolizma ölçümleri
İletişime Geç
img
0
Danışmanlık
element element
element element element

2004 yılından itibaren Ankara Üniversitesi, Tıp fakültesi, İç Hastalıkları AD, Fizyopatoloji BD da akademik görevdedir. Ayrıca gene 2003-2012 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Moleküler Biyoloji Ar-Ge ve Teknoloji Biriminde çalışmıştır.

Fizyoloji (2009) ve İç Hastalıkları-Fizyopatoloji (2012) alanlarında olmak üzere 2 ayrı alanda YÖK Üniversiteler Arası Kurul-UAK doçentlik unvanı almıştır.

Dr. Yazıhan; 2014 yılında İç Hastalıkları-Fizyopatoloji alanında Profesör olmuştur.

Başlıca çalışma alanları hastalıkların oluşum ve tedavideki fizyopatolojik mekanizmaları olmakla beraber bağışıklık sisteminin düzenlenmesi, klinik beslenme ve metabolizma, beyin sağlığı ve nörolojik hastalıklar, kanserdir.

Prof. Dr. Nuray Yazıhan ın 150 den fazla uluslararası bilimsel eseri ve ulusal/uluslararası patenti ve ödülleri ve 200 den fazla sunumu bulunmaktadır. Ulusal/uluslararası kuruluşlarca desteklenen 100 e yakın projede yürütücü, araştırıcı, danışman olarak görev almıştır.

Halen Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi (AUTF), İç Hastalıkları AD, Fizyopatoloji BD başkanı, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası Gıda Metabolizma ve Klinik Beslenme AD başkanı ve kurucu (2017-) öğretim üyesidir.

Bütüncül Tıp “Terapötik beslenme”
Fonksiyonel Tıp Okulu “Nörolojik hastalarda laboratuvar ve klinik beslenme”
Fonksiyonel Tıp Okulu “ immunmetabolizma ve otoimmun hastalıklarda beslenme” 
Yükselen Çağ Wellbeing Akademi, “Wellaging ve egzersiz beslenmesi” 
“Nörolojik hastalıklarda beslenme”
“Beyin sağlığını güçlendirme”
“Mitokondri sağlığı”
“Stres yönetimi ve beslenme”
“İletişim becerileri” 
“Kanserli hastada klinik beslenme”
“Kişiselleştirilmiş tıp ve beslenme”
Alanlarında bireysel ve kurumsal danışmanlık ve eğitimler vermektedir.

2004 yılında ABD; Santa Fe Enstitüsünde, sonrasında Heidelberg Üniversitesinde (Almanya) çalışmıştır.

Heidelberg Universitesi’nde (Almanya-2008-2010, TUBITAK ve IntenC proje destekleri ile farklı zamanlarda) solunum fizyolojisi ve solunum hastalıklarında bağışıklık sistemi fizyopatolojisi, yapay akciğer modellemeleri ve akciğerlerde hipoksi/enflamasyon konusunda çalışmalarda bulunmuştur. 

Walsh Enstitüsü (ABD)  “Mastering Brain Chemistry” sertifikasyonunu almıştır. Nörolojik hastalıklarda kan ve beyin kimyası değişimleri konusunda çalışmaktadır.

Bunun yanısıra Santa Fe Enstitüsü’nde (ABD-2004) kompleks sistemlerde matematiksel modelleme konusunda çalışmaları olmuştur. Bu modelleme çalışmaları kapsamında 2005 yılından itibaren TC. Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (UNDP), UNICEF, Dünya Bankası vb projelerinde yürütücü ve uzman olarak yer almış, “Sağlık Ekonomisi ve Politikaları, risk/fayda analizleri”, “kanser tarama programları” “halk sağlığı ve koruyucu hekimlik” ile ilgili çok sayıda ulusal/uluslararası yayınları, kitapları, raporları bulunmakta olup ve “Ulusal Kanser Enstitüsü” kurulumu ve “Tütün ve sağlık etkileri” ile ilgili yasa öneri metinlerinin oluşum çalışmalarında yer almıştır. TUSSIDE sağlık odak grup, Sağlık Bakanlığı-Ulusal Beslenme Konseyi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Risk Değerlendirme Dairesi, Belirli Gıda Bileşenleri ve Yeni Gıdalar Komisyonu, TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) Gıda Arz Güvenliği Çalışma Grubu üyesidir.

TUSEB, Aşı Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu başkanı, AUTF İnsan Araştırmaları Etik Kurul Başkanı ve AUTF Klinik Araştırmalar Etik Kurul üyeliği yapmıştır.

Bilimsel bilgi ve teknik altyapısını ürüne dönüştürerek, özellikle biyofonksiyonel gıdalar ve medikal alanda dış bağımlılığı azaltarak yerelleşmeyi desteklemek amacıyla ilk biyoteknoloji şirketini 2010 yılında kurmuştur. Halen Me Tech Yaşam AŞ kurucu müdürüdür.

Gedik Üniversitesi ile Yükselençağ Wellbeing Akademisi işbirliğinde düzenlenen eğitimlerde Biyointegratif Nefes Terapisti Uzmanlığı, Chopra Center Sertifikalı Meditasyon Eğitimi ve Devaköy Ayurvedik Tıp ve Beslenme Eğitimi ve QiGong eğitimi almıştır.

İdari Görevler ve Kurullar

• Ankara Üniversitesi, Tıp fakültesi, İç Hastalıkları AD, Fizyopatoloji BD başkanlığı 2017-
• Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gıda Metabolizma ve Klinik Beslenme AD başkanlığı 2017- (Kurucu Başkan)
• Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Araştırma Stratejileri Komisyonu Başkanı 2017-2022
• Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Akreditasyon, Kalite ve Strateji Geliştirme Komisyonu Üyesi 2018-2022
• Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Araştırmalar Koordinasyon Merkezi Yürütme Kurulu 2019-2022
• Ankara Üniversitesi, TTO- Tıp Fakültesi temsilcisi 2013-2022
• Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü- Tıp Fakultesi Uluslararasılaşma komisyonu temsilcisi 2017-2022
• Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü- Tıp Fakultesi Birim Kalite komisyonu temsilcisi 2017-2022
• Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Yönetim Kurulu Üyesi 2019-2023
• Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü-Yönetim Kurulu Üyesi 2023-
• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnsan Araştırmaları Etik Kurul Başkanı 2019-2022
• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi 2019-2022
• The ECA Validation group (ECA´s Process Validation Good Practice Guide) 2018-
• The ECA Pharmaceutical Microbiology Working Group 2018-
• The International Consortium for Personalised Medicine (ICPerMed) -Turkey expert 2018-
• TC Sağlık Bakanlığı ULUSAL BESLENME KONSEYİ, Süt- Yoğurt Bilim Komisyonu 2019- 
• TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) Gıda Arz Güvenliği Çalışma Grubu 2020
• TUSSIDE -Test ve Uygulama Amaçlı Tıbbi Deney Süreçlerinin İyileştirilmesi Odak Grup- 2020
• TUSSIDE -Akıllı Yaşam ve Sağlık Odak grup – 2020
• NAYKH (M/NAFLD) Çalıştayı odak gruplar-tedavi ve maliyet analizi bölüm sorumlusu 2020 (Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği)
• Tarım ve Orman Bakanlığı, Risk Değerlendirme Dairesi, Belirli Gıda Bileşenleri ve Yeni Gıdalar Komisyonu 2021-
• Sağlık Bakanlığı, TUSEB Aşı Enstitüsü- 2021-2022
• Hepatosellüler kanser Çalıştayı odak gruplar-tedavi ve maliyet analizi bölüm sorumlusu 2020 (Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği)
• UNDP Yerel yönetim reform projesi kıdemli uzman- 2021

Üye olduğu dernekler

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği,
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (Bilim/Danışma Kurulu)
The Physiology Society-UK,
International Society of Heart Research,
American Physiological Society,
The ECA Validation group (ECA´s Process Validation Good Practice Guide),
The ECA Pharmaceutical Microbiology Working Group,
European Association of Preventive Cardiology (EAPC),
European Association of Systems Medicine,
The International Consortium for Personalised Medicine (ICPerMed- Turkey expert)
Gıda Güvenliği Derneği (Bilim Kurulu)
Mentör Derneği
Wellbeing Derneği (Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi)