preloader

Oksidatik Hasar ve Enflamasyon Düzeyi

element element element element
img

Oksidatik Hasar ve Enflamasyon Düzeyi

Oksidatif hasar, metabolizma sırasında ortaya çıkan radikaller tarafından meydana gelmektedir. Oksidatif hasarın normalden fazla düzeye ulaşması hücre yaşlanmasa,doku hasarıa neden olmaktadır

.Hem akut hem de kronik inflamasyonda ise akut faz reaktanları (örneğim; CRP, IL-6) belirteç olarak kullanılmaktadır ve enfeksiyon,travma, inflamatuvar hastalıklar ile ilişkilidirler.

Ölçülen biyokimyasal parametreler

Total Antioksidan Seviye (TAS), Total Oksidan Seviye (TOS), CRP (C Reaktif Protein),Fibrinojen,Interleukin 6 (IL-6) ve immun yaşlanma belirteçleri

Total Antioksidan Seviyesi (TAS)Serumdaki güçlü serbest radikallere karşı vücudun total antioksidan kapasitesini ölçen testtir.
Total Oksidan Seviyesi (TOS)Vücuttaki total zararlı oksidan (serbest radikaller) durmunu gösteren testtir.
CRPVücutta enfeksiyon, tümör, travma, enflamasyon gibi durumlara verilen yanıtlardan biridir. Karaciğerde üretilir ve vücuttaki iltihabı (inflamasyon) düzeyini gösteren bir belirteç olarak kullanılır.
FibrinojenKaraciğerde üretilen ve doku ve damar hasarında pıhtı oluşumunu sağlar.
Interlökin-6Vücutta herhangi bir stres, iltihabi durum veya hastalık koşulunda artan ve vucüdun bu koşullara yanıtını düzenler
İmmun yaşlanma belirteçleri