preloader

Çölyak Hastalığı ve Gluten Duyarlığı

element element element element
img

Çölyak Hastalığı ve Gluten Duyarlığı

Çölyak diğer adıyla glutene-duyarlı enteropati, inflamatuar bir bağırsak hastalığıdır. Çölyak hastalığı tanısı, gluten duyarlılığı tanısından ayrılmalıdır. Böylece besin eksikliği riski çölyak nedenli komplikasyonlar belirlenebilir ve gerekli düzey ve sürede glütensiz diyet planlamasının yapılabilir.

Kimler Yüksek Çölyak Riski Altındadır?

  • Ağırlık kaybıyla beraber kronik diyare/steatora problemi olan bireyler
  • Birinci veya ikinci derece yakınlarında çölyak hastalığı olan bireyler
  • Tip 1 Diyabet hastaları
  • Otoimmün tiroidi hastaları
  • Addison hastalığı
  • Otoimmun başka hastalıkları olan kişiler
  • Downsendromu
  • Turnersendromu

Ölçülen biyokimyasal parametreler

Total IgA, Anti TransglutaminazIgA, Anti DeaminatedGliadinIgA, Anti GliadinIgA, Anti GliadinIgG ve gerekirse Anti EndomisialIgA

Total IgASerumdaki total immunoglobulin A antikorunu gösterir. Spesifik hastalıklara karşı oluşan antikor yanıtlarının değerlendirilmesi için IgA’nınspesifik alttürlerine bakılır.
Anti TransglutaminazIgABazı proteinlerin çapraz bağlantılarından sorumlu olan enzim transglutaminazdır. Anti-TransglutaminazIgA bu enzime karşı oluşmuş oto-antikor’u göstermektedir.

Anti DeaminatedGliadinIgA,

Anti GliadinIgA, Anti GliadinIgG

Gluten içeriğinde bulunan gliadin proteinine karşı gelişen oto-antikolardır.
Anti EndomisialIgAEndomisyum kas liflerini örten bağ dokusu katmanıdır. Bağırsaklardaki hasarla birlikte anti-endomisialIgA oto-antikorları oluşmaktadır.