preloader

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1. SATICI

Ünvanı : ME TECH YAŞAM BİLİMLERİ A.Ş

Adresi : Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mahallesi 319. Cadde E Blok Apt No: 35E/B22

Tel. No. : +90 505 456 83 43

Web adresi : www.nurayyazihan.com

E-mail : nurayyazihan@nurayyazihan.com

1.    TARAFLAR: İş bu Sözleşme, kayıtlı adresi Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mahallesi 319. Cadde E Blok Apt No: 35E/B22’da bulunan ME TECH YAŞAM BİLİMLERİ A.Ş. (Bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır) ile Satıcı’nın internet sitesinden alışveriş yapan kişi (Bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

Satıcı ve Alıcı ayrı ayrı anıldığında “Taraf”; birlikte anıldığında “Taraflar” ibaresi kullanılacaktır.

 2.   SÖZLEŞMENİN KONUSU: İşbu Sözleşme’nin konusu; Alıcı’nın Satıcı’ya  uzaktan iletişim yoluyla siparişini verdiği eğitimin özellikleri ile  ücreti Satıcı’nın internet sitesinde belirtilen eğitimin satışı, teslimi, iadesi, uyuşmazlık halleri ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında Alıcı’ya sunulacak olan eğitimlerin süresi, eğitmenin adı, eğitim şekli, eğitim satış bedelinin ME TECH YAŞAM BİLİMLERİ A.Ş. internet sitesinde belirtildiği gibi olduğu hususunda mutabıktırlar.

Eğitimler sadece online olarak verilmekte olup, sevkiyat yolu ile herhangi bir ürün veya yan ürün teslim edilmeyeceği için kargo ve benzeri süreçler sözleşme konusu kapsamında değildir.

3. KULLANIM KOŞULLARI: Alıcı hizmeti kullanmadan önce işbu Mesafeli Satış Sözleşmesini ve  https://kurumsalruhsagligizirvesi.com/kvkk-aydinlatma-metni-ve-gizlilik-sartlari/yer alan Kullanım Koşullarının tamamını dikkatlice okuduğunu, onayladığını ve ilgili belgelerdeki tüm koşullara bağlı kalacağını kabul ve taahhüt eder.

 4.    ÖDEME ŞEKLİ: ME TECH YAŞAM BİLİMLERİ A.Ş. internet sitesi üzerinden eğitim programları kredi kartı ile İYZİCO SANAL POS ALTYAPISI İLE YALNIZCA KREDİ KARTI İLE www.nurayyazihan.com üzerinden satın alınabilir. İlgili internet sitesinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar, belirtilen süre için geçerli satış fiyatıdır. Belirtilen süre sonunda fiyatlar değiştirilebilir.

 5.    İPTAL VE İADE: Satıcı, Tarafların iradesi dışında gelişen mücbir sebepler halleri nedeni ile Sözleşme konusu eğitimi süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, eğitimin gerçekleşeceği tarihten bir hafta öncesine kadar Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir.

Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, söz konusu tutarın Satıcı tarafından ilgili bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması sürecine ilişkin Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacağı hususunu kabul eder.

 6.      GİZLİLİK POLİTİKASI: Alıcı hizmeti kullanmadan önce https://www.nurayyazihan.com adresinde yer alan Gizlilik Politikasının tamamını dikkatlice okuduğunu, onayladığını ve ilgili belgelerdeki tüm koşullara bağlı kalacağını kabul ve taahhüt eder.

Satıcının, Alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle Satıcı’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 7.      KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME: Alıcı hizmeti kullanmadan önce Kişisel Verilerinin ME TECH YAŞAM BİLİMLERİ A.Ş. tarafından nasıl korunduğu, saklandığı, işlendiği ve bunlara ilişkin veri sahibinin haklarına ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı https://www.nurayyazihan.com adresinde yer alan Gizlilik Politikasının tamamını dikkatlice okuduğunu, onayladığını ve ilgili  belgelerdeki tüm koşullara bağlı kalacağını kabul ve taahhüt eder.   Alıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerinin ME TECH YAŞAM BİLİMLERİ A.Ş. tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve anılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildiğini onaylar.

Ayrıca Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 8.    UYGULANACAK HUKUK- UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YERİ: İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak yorumlanacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin geçerliliğiyle ilgili olan veya işbu Sözleşme’den veya ihlalinden kaynaklanan ya da işbu Sözleşme veya ihlaliyle ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, ihtilaf, çelişkinin çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul eder.

 9.    YÜRÜRLÜK: Alıcı, ME TECH YAŞAM BİLİMLERİ A.Ş. internet sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.