preloader

Karaciğer Fonksiyon Testleri

element element element element
img

Karaciğer Fonksiyon Testleri

Karaciğer, protein, yağ, karbonhidrat, safra, üre, pıhtılaşma faktörlerin sentezi, ilaçların ve toksinlerin vücuttan uzaklaştırılması, bazı vitamin ve minerallerin depolanması gibi pek çok işlevi olan hayati öneme sahip organımızdır

Bu nedenle, karaciğer sağlığının takip edilmesi siroz, karaciğer yağlanması, hepatit gibi yaygın olarak görülen birçok karaciğer hastalıklarının teşhis edilmesi ve tedavisinin belirlenmesi için elzemdir. Karaciğer fonksiyon testleri, karaciğer hastalıklarının taranması için kullanılan kan örneklerinden çalışılan biyokimyasal testlerdir.

Ölçülen biyokimyasal parametreler :

Total Protein, Albumin, Prealbumin, ALT, AST, ALP, GGT, Total Bilirubin, Direkt Bilirubin, İndirektBilirubin, Safra Asitleri, Protein Elektroforezi, Amonyak, Protrombin Zamanı, Tam Kan Sayımı,

Karaciğer Sağlığı

AspartatAminotransferaz (AST) (SGOT)

AlaninAminotransferaz (ALT) (SGPT)

Karaciğer enzimidir, kandaki değeri karaciğer hasarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.
AlkalenFosfataz (ALP)Başlıca karaciğer ve kemikten üretilen enzimdir. Kandaki değerleri hasarın karaciğer ya da kemik kaynaklı olduğunu ayırt etmene kullanılmaktadır
Gama GlutamilTranspeptidaz (GGT)Karaciğer yağlanması ve safra kanalında hasarını tespit etmede kullanılmaktadır.
Total proteinKaraciğerin sentez kapasitesini göstermektedir.
AlbuminKaraciğer tarafından üretilen bir proteindir. Kronik karaciğer hastalığında değerleri azalmaktadır.
PrealbuminKaraciğer tarafından üretilir ve enfeksiyon varlığında kan düzeyi azalmaktadır.

Total Bilirubin

Direkt Bilirubin

İndirektBilirubin

Bilirubinin kanda artışı karaciğer yağlanması ve safra kanalı tıkanmasının işaretçisi olabilmektedir. Değer yüksekliğinin nedenini saptamak için hangi tür bilirubininarttığına bakılmaktadır.
Safra AsitleriKaraciğer tarafından üretilirler ve besinlerin sindirimine yardımcıdırlar. Kanda seviyesi karaciğer yağlanmasının derecesinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.
Protein Elektroforezi,Kandaki protein miktarlarının tayin edilmesinde kullanılmaktadır.
AmonyakKaraciğer tarafından üre sentezi yoluyla uzaklaştırılmaktadır.
Protrombin ZamanıProtrombin karaciğer tarafından üretilir ve protrombin zamanı kanın pıhtılaşma süresini göstermektedir.
Tam Kan SayımıGenel sağlığın değerlendirilmesi ve kan ilişkili hastalıkların (örneğin; anemiler) saptanmasında kullanılmaktadır..