preloader

Böbrek Fonksiyon Testleri

element element element element
img

Böbrek Fonksiyon Testleri

Böbrek,vücuttan atık ürünlerin ve toksinlerin atımını, hücre dışı sıvının volümün, serum osmolalitesinin ve elektrolit konsantrasyonunun regülasyonu sağlamanın yanında vitamin D, renin ve eritropoietin hormonlarının üretimini de sağlamaktadır.

Böbrek fonksiyon testleri, böbrek hastalıklarının teşhisinin  konulması, böbreklerin tedaviye yanıtının izlenmesi, böbrek hastalıklarının progresyonunun belirlenmesi için kullanılmaktadır.

Ölçülen biyokimyasal parametreler

Üre, Kreatinin, GFR, Sistatin C, Ürik asit, Mikroalbuminüri, Sodyum, Potasyum, Klor, Tam İdrar Tahlili, Aldosteron,ADH (Vazopressin), BUN( Kan Üre Azotu),Eritropoietin

ÜreVücut için toksik olup böbrekler tarafından atılmaktadır. Yüksekliği böbrek fonksiyonu bozulduğunun işaretçisi olabilmektedir.
KreatininKas yıkımı sonucu oluşur ve böbrekler tarafından vücuttan atılması nedeniyle böbreğin fonksiyonunu ölçmede kullanılmaktadır.
eGFRBöbreklerin yapıtaşı olannefronların fonksiyonunu göstermektedir.
Sistatin CBöbreklerin fonksiyonunu ölçmede ve GFR düzeyini tespit etmedekreatine göre daha güvenilirdir
Ürik asitBöbrek hasarı ve böbrek yetmezliğinde düzeyleri artış göstermektedir.Aynı zamanda gut hastalığının belirteci olarak kullanılmaktadır.
Mikroalbuminüri

Böbrek hasarı ve kronik böbrek yetmezliğinin tespitinde kullanılmaktadır.

Glomerüler hastalıklarda düzeyi artmaktadır. Diyabete bağlı böbrek hasarının erken dönem göstergesi olabilir

Sodyum, Potasyum, KlorSıvı ve elektrolit düzeyini ölçmede kullanılır. Böbrek fonksiyonları ve bazı endokrin bozukluklarda takibi önemlidir.
Tam İdrar Tahliliİdrar yolu enfeksiyonları, diyabet ve böbrek hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılmaktadır.
Aldosteron,Sodyum ve potasyumun dengesini sağlamaktadır. Adrenal bez hastalıklarında, sodyum potasyum düzeylerinde değişikliğe neden olabilecek durumlarda düzeyi değişebilmektedir.
ADH (Vazopressin)İdrar konsantrasyonunu ve su içme isteğini düzenlemektedir. Hipofiz bezi hastalıklarında ve bazı böbrek hastalıklarında düzeyi bozulur.
BUN( Kan Üre Azotu)Kanda belirli bir miktarda bulunur. Fakat değerlerin artması karaciğer veya böbrek hastalığının belirtisi olabilmektedir.
EritropoietinBöbrekler tarafından üretilen bir hormon olup böbrek hasarında yeterince üretilememektedir ve anemiye sebep olmaktadır.